Algemene verkoopvoorwaarden

Bijgewerkt op 02/10/2023

Download onze Algemene voorwaarden

De toegang tot de website france.yvesdelorme.com (hierna de "Website" genoemd) en het gebruik van de inhoud ervan zijn onderworpen aan de algemene verkoopvoorwaarden die hieronder worden beschreven.

U wordt geïnformeerd dat deze voorwaarden op elk moment kunnen worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden online gepubliceerd en worden geacht zonder voorbehoud te zijn aanvaard door alle bezoekers van de Website. Deze nieuwe algemene verkoopsvoorwaarden zullen enkel van toepassing zijn op bestellingen die geplaatst worden nadat ze online gepubliceerd zijn.

INHOUD

PREAMBULE
1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER
2. TE KOOP AANGEBODEN PRODUCTEN
3. PRIJS
4. BESTELLING
5. BETALING
6. LEVERING
7. RISICO-OVERDRACHT
8. teruggave, terugbetaling of omruiling (herroepingsrecht)
9. GARANTIES
10. AANSPRAKELIJKHEID
11. CLAIMS - INFORMATIE
12. REGELING VAN GESCHILLEN
13. VOLLEDIGHEID
14. MILIEU
15. PERSOONSGEGEVENS
16. INTELLECTUEEL EIGENDOM

PREAMBULE

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna de "Algemene Verkoopvoorwaarden") zijn uitsluitend van toepassing op online aankopen door een consument op de Site in het kader van de regelgeving die van toepassing is op verkoop op afstand.

Het gebruik van de verkoop op afstand zoals beschreven in deze Algemene Verkoopvoorwaarden is voorbehouden aan consumenten. Bijgevolg verklaart de klant dat hij handelt als eindconsument en niet van plan is om de op de Site aangekochte Producten rechtstreeks of onrechtstreeks door te verkopen voor commerciële doeleinden. Deze verklaring van de klant is een essentiële voorwaarde voor de Verkoper.

Wij nodigen professionals uit om contact met ons op te nemen via de contactgegevens in artikel 1 hieronder voor alle bestellingen.

Elke bestelling van Producten door een Klant op de Site impliceert zijn onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, die hij erkent in hun geheel te hebben gelezen en goedgekeurd.

1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn die van FREMAUX DELORME, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van € 3.397.302, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 10 rue de la Pépinière - 75008 Parijs - Frankrijk, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Parijs onder nummer 456 501 600, intracommunautair BTW-nummer FR30 456 501 600 (hierna genoemd de "Verkoper" of "Wij").

U kunt contact met ons opnemen via

 • Telefonisch van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur (Franse tijd, met uitzondering van feestdagen):
  • Vanuit Frankrijk: 0800 492 500 van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur, behalve op feestdagen
  • Vanuit het buitenland: +33 3 59 61 40 51
 • Per e-mail via ons contactformulier
 • Per post naar ons hoofdkantoor: YVES DELORME WEB - Klantenservice - 35 B Avenue de la Marne - CS 90120 - 59442 Wasquehal cedex - Frankrijk.

In overeenstemming met de wetgeving inzake uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en artikel L.541-10-3 van de milieuwetgeving heeft FREMAUX DELORME de volgende unieke identificatiecodes:

 • Sector Eco-organisatie Unieke identificator
 • Textiel - huishoudlinnen - schoenen Refashion FR218743_11FHQI
 • Meubilair - beddengoed Ecomobilier FR029647_10JE9V
 • Verpakking Citeo FR029647_01TVHX

2. TE KOOP AANGEBODEN PRODUCTEN

Op de Site worden huishoudlinnen, beddengoed, nachtkledij en decoratieve accessoires (hierna de "Producten" genoemd) te koop aangeboden. De te koop aangeboden Producten zijn deze die op de Site worden getoond op de dag dat u de Site raadpleegt en onder voorbehoud van beschikbaarheid. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig binnen de dubbele limiet van de geldigheidsperiode van de betreffende aanbieding en de beschikbare voorraden.

Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de prijzen en de beschrijving van de te koop aangeboden Producten.

De essentiële kenmerken van de Producten worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven en weergegeven.

Wij raden u aan de beschrijving van de Producten aandachtig te lezen.

Elke betwisting op dit punt zal worden behandeld in het kader van een eventuele omruiling en de garanties vermeld in artikel 9 (retourkosten zijn ten laste van de Verkoper).

3. PRIJZEN

Wij kunnen de prijzen op onze Site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. De gewijzigde prijzen worden echter alleen toegepast op nieuwe bestellingen, met uitzondering van reeds geplaatste bestellingen.

De prijzen worden weergegeven in euro's, inclusief alle belastingen en exclusief leveringskosten, voor alle bestellingen die in Frankrijk worden geleverd. Ze houden rekening met de Franse btw, het land waaruit de Producten afkomstig zijn en eventuele kortingen die van toepassing zijn op de dag van de bestelling.

Als een of meer belastingen of bijdragen, met name milieubelastingen, worden ingevoerd of gewijzigd, naar boven of naar beneden, kan deze wijziging worden weerspiegeld in de verkoopprijs van de Producten op de Site en op de verschillende verkoopmedia, indien van toepassing.

Elke bestelling die buiten Frankrijk wordt geleverd, kan worden onderworpen aan eventuele belastingen en douanerechten op uw kosten. De douaneautoriteiten zullen u vragen deze belastingen en heffingen te betalen, rechtstreeks of via de vervoerder. In geen geval zal het Bedrijf deze kosten voor zijn rekening nemen. De Site staat geen belastingvrijstelling toe.

Wij geven geen papieren facturen uit; er is alleen een elektronische factuur beschikbaar in de rubriek "uw account". U hebt de mogelijkheid om een geautomatiseerde en/of afgedrukte versie van de factuur te bewaren. Op verzoek kan de factuur je per e-mail worden toegestuurd.

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de prijzen op onze Site correct zijn. In het geval van een fout van onze kant, behouden wij ons echter het recht voor om Producten waarvan de prijs duidelijk onjuist is niet te leveren.

4. BESTELLEN

U kunt op de volgende manieren bestellen:

4.1. Online bestellen op de Site

Wanneer u uw eerste bestelling plaatst, vragen wij u een account aan te maken en een formulier in te vullen met bepaalde verplichte velden zodat wij rekening kunnen houden met uw selectie. In het geval van langdurige inactiviteit bij het inloggen, is het mogelijk dat uw selectie van Producten die u vóór deze inactiviteit hebt gekozen, niet langer wordt gegarandeerd. U wordt dan uitgenodigd om uw selectie van Producten te hervatten.

Voor alle toekomstige bestellingen wordt u gevraagd om u te identificeren met uw e-mailadres gevolgd door uw wachtwoord.

Alle stappen die nodig zijn om een bestelling te plaatsen, staan vermeld op onze Site.

Voordat u een definitieve bestelling plaatst, hebt u de mogelijkheid om de details van uw bestelling en de totale prijs te controleren en eventuele fouten te corrigeren, voordat u de bestelling bevestigt.

Voor elke bestelling die u op de Site plaatst, ontvangt u binnen 24 uur een bevestigingse-mail met uw bestelnummer, de details van de bestelde Producten, de procedure voor het ophalen van uw factuur en de details van uw bestelling.Deze bevatten uw bestelnummer, de details van de bestelde Producten, de procedure om uw factuur op te vragen, een link naar deze Algemene Verkoopvoorwaarden en in het bijzonder een retourformulier waarmee u uw herroepingsrecht kunt uitoefenen.

Als een besteld Product niet beschikbaar is, wordt u hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. De bestelling van dit Product wordt dan geannuleerd.

4.2 Telefonisch bestellen

Als u geen bestelling kunt plaatsen op onze Site, kunt u uw bestelling telefonisch plaatsen.

Bestellingen worden ontvangen door onze Klantenservice op 0800 492 500 (gratis service & gesprek) van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur (Franse tijd), met uitzondering van feestdagen.

Alle bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden met betrekking tot verkoop op onze Site zijn van toepassing op telefonische verkoop.

4.3. Beperkingen

Wij behouden ons het recht voor om abnormale of te kwader trouw geplaatste bestellingen te weigeren.

Bovendien behouden wij ons het recht voor om elke bestelling te weigeren van een klant met wie er een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling, met name totdat het probleem is opgelost.

5. BETALING

Voor alle bestellingen die op onze Site worden geplaatst, zijn de Producten, diensten en verzendkosten betaalbaar op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. De betaalde bedragen mogen op geen enkel moment worden beschouwd als aanbetalingen of voorschotten.

U kunt uw aankopen betalen :

 • met een creditcard (Carte Bleue, Visa of Eurocard/Mastercard, American Express),
 • via uw PayPal-account,
 • door overschrijving,
 • door gratis in 3 termijnen te betalen.

Bankcheques, contant geld, postzegels en postwissels worden niet geaccepteerd.

5.1. Betaling met creditcard

Wij accepteren "CB", Visa, Eurocard/Mastercard en Amex kaarten die zijn uitgegeven op bankrekeningen die zijn gedomicilieerd in een van de landen van levering die worden genoemd in het artikel "Levering".

Je bankrekening wordt gedebiteerd zodra je bestelling is bevestigd.

U garandeert dat u de houder bent van de bankkaart die wordt gedebiteerd en dat de naam op de kaart uw eigen naam is.

Om de veiligheid van de betalingen te garanderen, gebruiken wij de beveiligde betalingsservice van een serviceprovider: be2bill - rentabiliweb. Deze service bevat de beveiligingsstandaard SSL3.0 (vertrouwelijke gegevens worden op de server versleuteld en worden op geen enkel moment opgeslagen op de computerserver van de verkoper). Be2bill garandeert dus het hoogste beveiligingsniveau voor gegevens over de betaalmethoden van onze klanten. Uw betalingsverzoek wordt in realtime doorgestuurd naar de beveiligde telepayment manager, die verschillende controles uitvoert om misbruik en fraude te voorkomen. Bij het valideren van je bestelling wordt je gevraagd je bankkaartnummer, vervaldatum en beveiligingscode in te voeren. De bankkaartgegevens worden vervolgens versleuteld opgeslagen totdat de bestelling is betaald, via onze betaalserviceprovider Be2bill, en totdat uw recht op retour is verlopen, zodat wij u kunnen terugbetalen door uw rekening te crediteren. De creditcardgegevens die u verstrekt wanneer u uw bestelling plaatst, worden door Be2bill alleen gebruikt om de transactie uit te voeren. Ook in het geval van een uitgestelde betalingsoptie worden uw bankgegevens op dezelfde manier door Be2bill bewaard tot de geplande betalingsdatum.

In overeenstemming met de wet van 13 maart 2000 betreffende de elektronische handtekening vormen de online transmissie van uw kaartnummer en de definitieve validatie van uw bestelling het bewijs van de volledigheid van de bestelling en de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen in het kader van deze aanvraag.

In het geval van frauduleus gebruik van uw kaart, wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met de klantenservice nadat u zich bewust bent geworden van dergelijk gebruik.

5.2. Betaling via uw PayPal-rekening

Dit is een eenvoudige en veilige betaalmethode. PayPal, een bedrijf van de eBay-groep, is wereldleider op het gebied van online betaalmethoden en stelt elke natuurlijke of rechtspersoon in staat om eenvoudig, snel en veilig betalingen via internet te verzenden en te ontvangen. Met PayPal worden uw financiële gegevens nooit doorgegeven aan de verkoper. PayPal versleutelt en beschermt uw kaartnummer voor eens en altijd. Betaal eenvoudig online door uw e-mailadres en wachtwoord in te voeren.

5.3. Betaling via overschrijving

Tijdens het bestelproces ontvangt u onze bankgegevens (RIB). U moet uw bestelnummer vermelden in de titel van de overschrijving. Dit bestelnummer wordt vermeld in de e-mail ter bevestiging van je bestelling die je ontvangt nadat je je bestelling hebt gevalideerd. Houd er rekening mee dat bestellingen die per bankoverschrijving zijn betaald, worden voorbereid en verzonden na ontvangst van de bankoverschrijving.

5.4. Betaling in 3 termijnen gratis

Betaling van je bestelling in 3 termijnen gratis per bankkaart van €300 tot €2000 bij Oney Bank.

Onze partner Oney Bank biedt je een financieringsoplossing genaamd 3x Oney, waarmee je je aankopen van €300 tot €2000 gratis in 3 termijnen kunt betalen met je bankpas.

Voorwaarden: Dit aanbod is voorbehouden aan particulieren (ouder dan 18 jaar) die in Frankrijk wonen en in het bezit zijn van een bankpas van Visa of MasterCard met een geldigheidsdatum die langer is dan de gekozen financieringsperiode. Systematische autorisatiekaarten zoals Electron, Maestro, Nickel, etc., evenals e-cards, Indigo kaarten en American Express worden niet geaccepteerd.

Hoe schrijf je je in: Zodra je je bestelling hebt afgerond, klik je gewoon op de knop "Oney 3x betalen met creditcard".

Je wordt dan doorgestuurd naar de 3x Oney webpagina van onze partner, waar je een gedetailleerde samenvatting van je bestelling en je persoonlijke financieringsaanvraag vindt, die je vervolgens moet valideren. Voer uw persoonlijke gegevens in of, als u een 3x Oney account heeft, log in met de inloggegevens van uw 3x Oney account. Lees de algemene voorwaarden voor betaling in termijnen die u wilt ondertekenen, die u in PDF-formaat worden verstrekt zodat u ze kunt lezen, afdrukken en opslaan voordat u ze accepteert.

Vervolgens meldt u uw elektronische acceptatie door het betreffende vakje aan te vinken.

U erkent dat de "dubbele klik" die gepaard gaat met het aankruisvakje op de bevestiging van de algemene voorwaarden contractuele instemming en onherroepelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden van het product inhoudt.

In afwezigheid van bewijs van het tegendeel, vormen de door Oney Bank geregistreerde gegevens het bewijs van alle transacties tussen u en Oney Bank.

Als u vraagt om gebruik te maken van een financieringsoplossing aangeboden door Oney Bank, worden de gegevens met betrekking tot uw bestelling doorgegeven aan Oney Bank, die deze gegevens zal gebruiken om uw aanvraag te bestuderen met als doel het verlenen, beheren en innen van krediet.

Oney Bank behoudt zich het recht voor om uw aanvraag voor 3x Oney financiering te accepteren of te weigeren. U heeft 14 dagen de tijd om uw lening te annuleren.

Hoe werkt het? Met de gratis betaling in 3 termijnen per bankkaart kunt u op de volgende manier betalen voor de bestelling die u op onze handelaarssite heeft geplaatst:

 • Een verplichte aanbetaling, gedebiteerd op de dag van bevestiging van verzending van je bestelling, overeenkomend met een derde of een kwart van de bestelling;
 • twee of drie maandelijkse termijnen, elk overeenkomend met een derde of een kwart van de bestelling, die 30 en 60 dagen later worden afgeschreven.

Voorbeeld: Voor een aankoop van €150, aanbetaling van €50, daarna 2 maandelijkse termijnen van €50. Krediet over 2 maanden tegen een vast JKP van 0%. Financieringskosten €0.

Oney Bank - SA au capital de 51 286 585€ - Siège social : 34 avenue de Flandre 59170 CROIX - RCS Lille Métropole 546 380 197 - n° Orias : 07 023 261 - www.orias.fr - Correspondentie : CS 60006 - 59 895 Lille Cedex 9 - www.oney.fr

5.5. Factuur

Wij geven geen papieren facturen uit, alleen elektronische facturen die beschikbaar zijn in de rubriek "uw account". Je hebt de mogelijkheid om een geautomatiseerde en/of geprinte versie te bewaren. Op verzoek kan de factuur je per e-mail worden toegestuurd.

5.6. Eigendomsvoorbehoud

De door de Klant bestelde Producten blijven het exclusieve eigendom van de Verkoper tot de volledige betaling van de prijs door de Klant.

6. LEVERING

De Producten van eenzelfde bestelling worden in principe in één enkele zending geleverd, tenzij een of meerdere Producten niet beschikbaar zijn of in een bijzonder geval, zoals bijvoorbeeld een bestelling die een product van het merk Brun de Vian Tiran of het merk Le Jacquard Français en producten van andere merken bevat.

Sommige van onze Producten kunnen langer dan 4 werkdagen beschikbaar zijn. In dat geval wordt de beschikbaarheidsperiode van het (de) betreffende Product(en) op de Site aangegeven. U kunt ze bestellen, maar ze zullen u enkel geleverd worden binnen de termijnen die op de Site vermeld worden op het ogenblik van uw bestelling.

Indien het pakket er bij de levering niet perfect uitziet, nodigen wij u uit om het in aanwezigheid van de vervoerder of het personeel van de Yves Delorme boetiek te openen om de staat van de geleverde Producten te controleren. In geval van schade aan de Producten, verzoeken wij u deze nauwkeurig te vermelden op de leveringsbon.

De levering zal plaatsvinden na ontvangst van de betaling van de bestelling.

6.1. Levering aan huis

Wij leveren Producten alleen in de landen die worden aangegeven op de bestelvalidatiepagina, in het stadium waarin u wordt gevraagd uw postadres in te voeren. Zodra uw bestelling is verzonden, ontvangt u per e-mail een trackingnummer.

Er wordt niet geleverd aan hotels of postbussen.

De Producten worden geleverd binnen de op de site aangegeven termijnen (uitgezonderd weekends, feestdagen en soldenperiodes) vanaf de datum van de bestelling, met uitzondering van langere levertijden tijdens solden of promoties in het bijzonder. In alle gevallen wordt de levertijd aangegeven wanneer de bestelling wordt geplaatst, voordat deze wordt gevalideerd.

6.2. Levering aan de Yves Delorme boetiek

Het is mogelijk om uw bestelling GRATIS te laten leveren in een van onze Yves Delorme boetieks die deze service aanbieden, binnen 2 werkdagen.

Tijdens het bestelproces, in de fase "Verzending", wordt aangegeven welke Yves Delorme boetieks voor deze service in aanmerking komen.

6.3. Levering in een afhaalpunt

Voor bestellingen van Yves Delorme-, Iosis-, Laurence Tavernier-, Lacoste-, Ralph Lauren- en Kenzo-producten is het mogelijk om je bestelling GRATIS binnen 3 werkdagen te laten bezorgen in een Pick up Relay Point op het Franse vasteland (inclusief Corsica).

Deze service is niet beschikbaar voor Le Jacquard Français en Brun de Vian-Tiran producten.

Het pakket blijft 10 dagen beschikbaar. Na deze periode wordt het naar ons teruggestuurd. Neem uw identiteitsbewijs mee wanneer u uw pakket ophaalt.

6.4 Vertragingen bij levering

Overschrijding van een leveringstermijn geeft geen aanleiding tot schadevergoeding of rente of inhouding van welke aard dan ook, noch tot annulering van de lopende bestelling wanneer de vertraging te wijten is aan de schuld van de Klant of aan overmacht.

Behalve in geval van overmacht, kan de Klant, indien de Verkoper zijn leveringsverplichting van het Product niet nakomt bij het verstrijken van de leveringstermijn van 30 dagen of van de langere leveringstermijn die in onderling overleg is overeengekomen, het contract opzeggen per aangetekende brief met ontvangstbewijs of door middel van een schriftelijke kennisgeving.e met ontvangstbevestiging of schriftelijk op een andere duurzame drager, indien de Verkoper, na de Verkoper op dezelfde wijze te hebben aangemaand tot levering binnen een redelijke bijkomende termijn, hieraan niet binnen deze termijn heeft voldaan.

De overeenkomst wordt geacht te zijn ontbonden na ontvangst door Verkoper van de brief of het schrijven waarin hem van deze ontbinding in kennis wordt gesteld, tenzij Verkoper inmiddels heeft gepresteerd.

De Klant kan de overeenkomst echter onmiddellijk opzeggen als de hierboven vermelde data of termijnen voor de Klant een essentiële voorwaarde van de overeenkomst vormen en als de Klant de Verkoper bij het plaatsen van de bestelling uitdrukkelijk op de hoogte heeft gesteld van het essentiële karakter van de leveringsdata of -termijnen.

De Klant zal dan door de Verkoper worden terugbetaald voor de prijs van de betreffende Producten en eventuele leveringskosten binnen 14 dagen na de datum waarop de overeenkomst werd ontbonden.

7. RISICO-OVERDRACHT

In overeenstemming met artikel L216-4 van de Franse Consumentencode vindt de risico-overdracht plaats bij de levering, d.w.z. wanneer u of een door u aangewezen derde partij, anders dan de door de Verkoper aangewezen vervoerder, de Producten fysiek in ontvangst neemt.

Als u ervoor kiest om een andere vervoerder te gebruiken dan de vervoerder die is voorgesteld door de Verkoper, vindt de overdracht van risico's plaats op het moment dat de Producten worden overhandigd aan de vervoerder, in toepassing van artikel L216-5 van de Franse consumentenwet.

8. RETOURZENDINGEN & TERUGBETALING OF OMRUILING (HERROEPINGSRECHT)

8.1. Herroepingsrecht

Alle bestelde Producten kunnen worden terugbetaald (inclusief producten in de uitverkoop of promotie), met uitzondering van producten die wettelijk zijn uitgesloten (artikel L221-28 van de Franse consumentenwet), zoals :

 • Producten die op uw verzoek zijn gepersonaliseerd,
 • Producten die na levering door de consument zijn ontzegeld en die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet kunnen worden geretourneerd.

Het geretourneerde Product moet intact zijn in de originele verpakking en mag niet gedragen, gebruikt, gewassen en/of aan een schoonmaakdienst toevertrouwd, gewijzigd of beschadigd zijn.

Alleen de Klant kan dit herroepingsrecht uitoefenen. Dit recht kan dus niet worden uitgeoefend door de ontvanger van de bestelling.

Met ons algemene retourbeleid (voor terugbetaling of omruiling) kun je je bestelling binnen 60 dagen na ontvangst van de laatste verpakking herroepen.

Het enige wat je tijdens deze periode hoeft te doen, is ons op de hoogte stellen van je wens tot herroeping:

 • Hetzij door het bijgevoegde herroepingsformulier per post of per e-mail (clients@yvesdelorme.fr) naar ons terug te sturen. Elke andere manier van kennisgeving wordt geaccepteerd. De kennisgeving moet ondubbelzinnig zijn en de wens om te herroepen tot uitdrukking brengen.
 • Of door contact op te nemen met de klantenservice op 0800 492 500 (gratis service & gesprek) van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, met uitzondering van feestdagen.

Wanneer de periode van 60 dagen verstrijkt op een zaterdag, zondag of officiële feestdag, wordt deze verlengd tot de volgende werkdag.

Zelfs als je ons niet op de hoogte hebt gesteld van je wens om je bestelling te herroepen via de hierboven genoemde middelen, zullen we toch accepteren om je Product terug te nemen, op voorwaarde dat het aan ons wordt geretourneerd binnen 60 dagen na levering van het laatste pakket van je bestelling.

8.2. Retourneren

Zodra u de stappen hebt ondernomen die worden genoemd in paragraaf 8.1 hierboven, moet u het betreffende Product onverwijld aan ons retourneren, en in ieder geval binnen 14 dagen na de datum waarop u ons op de hoogte hebt gesteld van uw wens de overeenkomst te herroepen.

U moet het Product aan ons retourneren in de originele verpakking, compleet (accessoires, instructies, label, enz.) en vergezeld van uw factuur en het zorgvuldig ingevulde retourformulier, die beide beschikbaar zijn in "uw account" en in de e-mail ter bevestiging van uw bestelling:

8.2.1 Per post naar het volgende adres:

FREMAUX DELORME
WEB Retourafdeling
Quai n°4
34 rue d'Ecosse
F - 59116 Houplines

8.2.1.1 Alleen voor producten van het merk Le Jacquard Français:

Per post naar het volgende adres

SOCIÉTÉ LE JACQUARD FRANCAIS
45 Kelschlaan
F- 88400 Gerardmer

8.2.1.2 Alleen voor producten van het merk Brun De Vian Tiran, per post naar het volgende adres:

SOCIÉTÉ BRUN DE VIAN TIRAN
2 Cours Victor Hugo
F- 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue

Er wordt gespecificeerd dat wij op commerciële basis de kosten dragen voor het terugsturen van de Producten als de Klant op geldige wijze gebruik maakt van het herroepingsrecht. Om dit te doen, moet de Klant contact opnemen met de Klantendienst om een voorgefrankeerd transportetiket te ontvangen.
In geval van niet-naleving van de door de Verkoper meegedeelde procedures voor het terugzenden van Producten, met name het gebruik van het vooraf betaalde colissimo label, zal de Klant niet kunnen genieten van de overname van de terugzendingskosten door de Verkoper.

De risico's van het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de Klant.

8.2.2. Of door het gratis af te geven in een Yves Delorme boetiek die deze service aanbiedt.

Deze service is niet beschikbaar voor Le Jacquard Français en Brun de Vian-Tiran producten.

Om te weten te komen welke boetieks deze service aanbieden, kunt u contact opnemen met de Klantenservice.

8.3. Terugbetalingen

Wij verbinden ons ertoe om u zo snel mogelijk en ten laatste binnen 14 dagen na de datum waarop u ons op de hoogte hebt gebracht van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen, terug te betalen, op voorwaarde dat u de hierboven vermelde voorwaarden naleeft. Deze terugbetaling kan echter worden uitgesteld tot ontvangst van het bewijs dat het pakket naar ons is verzonden of door ons is ontvangen (de datum is die van de eerste van deze gebeurtenissen).

We doen de terugbetaling via dezelfde betaalmethode die je hebt gekozen om voor je bestelling te betalen, tenzij je ermee instemt dat we de terugbetaling via een andere betaalmethode doen. Wij informeren u echter dat voor retourzendingen in een Yves Delorme boetiek, en om technische redenen, de terugbetaling alleen zal worden uitgevoerd door het crediteren van uw bankkaart.

In overeenstemming met artikel L.242-4 van de consumentenwet worden de verschuldigde bedragen automatisch verhoogd wanneer de verkoper de door de consument betaalde bedragen niet heeft terugbetaald:

 • de wettelijke rentevoet als de terugbetaling niet later dan 10 dagen na het verstrijken van de hierboven genoemde periode van 14 dagen plaatsvindt,
 • 5% als de vertraging tussen 10 en 20 dagen bedraagt,
 • 10% bij een vertraging tussen 20 en 30 dagen,
 • 20% bij een vertraging tussen 30 en 60 dagen,
 • 50% bij een vertraging tussen 60 en 90 dagen,

En nog eens vijf punten voor elke maand vertraging, tot aan de prijs van het product, daarna de wettelijke rente.

8.4. Exchange

Als u het geretourneerde product wilt vervangen, nodigen wij u uit :

 • ofwel dit per e-mail aan te geven bij onze Klantenservice wanneer u uw retouraanvraag indient. In dit geval moet het product van dezelfde prijs zijn als het product dat u terugstuurt,
 • een andere bestelling te plaatsen op de Site,
 • of, in het geval van een retourzending naar een van onze Yves Delorme-winkels, om een nieuw artikel te kiezen dat in die winkel te koop wordt aangeboden tegen de prijs die ter plaatse is aangegeven. Als het door u gekozen artikel goedkoper is dan het terug te betalen bedrag, wordt het verschil aan u terugbetaald.

9. GARANTIES

De Producten die te koop worden aangeboden op de Site zijn onderworpen aan de wettelijke conformiteitsgarantie onder de voorwaarden bepaald in de artikelen L217-3 en volgende en de artikelen L.224-25-12 en volgende van de Franse Consumentenwet en aan de garantie tegen verborgen gebreken onder de voorwaarden bepaald in de artikelen L217-3 en volgende van de Franse Consumentenwet. en volgende van het Franse Consumentenwetboek en de garantie tegen verborgen gebreken onder de voorwaarden van de artikelen 1641 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek, waardoor de Klant de geleverde Producten die gebreken vertonen of niet conform zijn, kan terugsturen.

Wettelijke conformiteitsgarantie: Wanneer u een beroep doet op de wettelijke conformiteitsgarantie :

 • Een periode van twee jaar vanaf de datum van levering van het Product om actie te ondernemen;
 • Kunt u kiezen tussen reparatie of vervanging van het Product, met inachtneming van de kostenvoorwaarden in artikel L217-12 van de Franse consumentenwetgeving;
 • hoeft u het bestaan van het gebrek aan conformiteit van het Product niet te bewijzen gedurende 24 maanden na levering van het Product.

De wettelijke conformiteitsgarantie geldt onafhankelijk van een eventuele commerciële garantie.

Garantie op verborgen gebreken: U kunt besluiten om een beroep te doen op de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte artikel, zoals gedefinieerd in artikel 1641 van het Franse Burgerlijk Wetboek. In dit geval kunt u kiezen tussen ontbinding van de verkoop of vermindering van de verkoopprijs in overeenstemming met artikel 1644 van het Franse Burgerlijk Wetboek.

10. AANSPRAKELIJKHEID

De uitvoering door de Verkoper van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Verkoopvoorwaarden wordt opgeschort in geval van een toevallige gebeurtenis of overmacht die de uitvoering ervan belemmert of vertraagt.

De Site is in overeenstemming met de Franse wetgeving en de Verkoper garandeert in geen geval de naleving van de lokale wetgeving die op u van toepassing kan zijn wanneer u de Site vanuit andere landen bezoekt.

11. KLACHTEN - INFORMATIE

Voor alle informatie, klachten of vragen met betrekking tot de Algemene Verkoopvoorwaarden van onze Site of tot de Producten zelf, kunt u contact opnemen met de Klantendienst, met vermelding van uw bestelnummer, indien van toepassing:

FREMAUX DELORME
Yves Delorme Web Klantendienst
35 B Laan van de Marne
CS 90120
59442 Wasquehal cedex

Tel: 0800 492 500 (gratis service & gesprek) Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, behalve op feestdagen

12. REGELING VAN GESCHILLEN

12.1 Klachten & Bemiddeling

12.1.1. Klachten

Neem voor elke klacht met betrekking tot je bestelling contact met ons op:

 • Telefonisch: 0800 492 500 (gratis service & gesprek) van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, met uitzondering van feestdagen.
 • Of per e-mail: clients@yvesdelorme.fr
 • Of per post naar ons hoofdkantoor: YVES DELORME WEB - Klantenservice - 35 B Avenue de la Marne - CS 90120 - 59442 Wasquehal cedex - Frankrijk.

12.1.2. Bemiddeling

In overeenstemming met artikel L.616-1 van de Franse consumentenwet betreffende de minnelijke schikking van geschillen, is FREMAUX DELORME aangesloten bij de dienst voor consumentenbemiddeling van het CMAP (Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris) waarvan de contactgegevens als volgt zijn: 39, avenue F.D. Roosevelt 75008 Paris - http://www.cmap.fr.

Nadat de Klant zich eerst schriftelijk tot FREMAUX DELORME heeft gewend, kan voor elk consumentengeschil dat niet is opgelost, contact worden opgenomen met de Bemiddelingsdienst. Om te weten hoe u contact kunt opnemen met een CMAP-bemiddelaar, klik hier.

U kunt uw klacht ook indienen via het online geschillenbeslechtingsplatform van de Europese Commissie op het volgende adres:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&Ing=FR

De Europese Commissie zal uw klacht doorsturen naar de bevoegde nationale ombudsmannen.

U kunt een beroep doen op de Consumentenbemiddelingsdienst voor consumentengeschillen met betrekking tot een aankoop die u zowel op onze Site als in een winkel hebt gedaan.

12.2 Toepasselijk recht en jurisdictie

Onze Algemene Verkoopsvoorwaarden worden beheerst door en zijn onderworpen aan het Franse recht. De Verkoper garandeert in geen geval dat de Site voldoet aan de lokale wetgeving die van toepassing is op klanten die de Site vanuit andere landen bezoeken.

Bij gebrek aan een minnelijke schikking tussen de Verkoper en de klant, zal elke gerechtelijke vordering aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechtbanken van de woonplaats van de verweerder of, naar keuze van de eiser, van de plaats waar het Product effectief werd geleverd.

13. INTEGRALITEIT

In het geval dat een van de clausules van de Algemene Verkoopvoorwaarden nietig wordt verklaard door een wijziging in de wet- of regelgeving of door een rechterlijke beslissing, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid en naleving van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

14. MILIEU

14.1. ECO-DEELNAME

De ecoparticipatie voor meubelen is een bijdrage die moet worden toegepast op de prijs van elk van de volgende nieuwe producten: matrastoppers, hoofdkussens, bolsters, dekbedden, slaapzakken, bedkussens en sierkussens (vulling).

Als bijdrage komt deze niet in aanmerking voor kortingen. Het wordt volledig betaald aan Eco-mobilier, een non-profit, door de overheid erkende eco-organisatie. Haar missie is om de inzameling van deze producten te ontwikkelen, hun recuperatie aan het einde van hun levensduur te verzekeren en hergebruik te promoten.

14.2. TRIMAN" BEWEGWIJZERING EN INFO-TRI

Het TRIMAN-symbool maakt u erop attent dat het product of de verpakking waarop het logo is aangebracht, niet in de huishoudelijke restafvalbak mag worden gegooid, maar moet worden gesorteerd of naar een inzamelpunt moet worden gebracht.

Informatie over hoe u het afval van het product moet sorteren of wegbrengen (info-tri), vindt u op het product of de verpakking ervan, of anders op elk ander document dat bij het product wordt geleverd (gebruiksaanwijzing, enz.), ook via elektronische weg.

Triman en info-tri vallen onder de Franse milieuwetgeving.

15. PERSOONLIJKE GEGEVENS

De door de Klant verstrekte persoonsgegevens zijn nodig om zijn/haar bestelling te verwerken en facturen op te stellen.

Ze kunnen worden meegedeeld aan de onderaannemers of partners van de Verkoper die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, de verwerking, het beheer en de betaling van de bestellingen.

De Klant beschikt over een permanent recht van toegang, wijziging, rechtzetting en verzet met betrekking tot de informatie die op hem betrekking heeft. Dit recht kan worden uitgeoefend onder de voorwaarden die zijn gedefinieerd in het tabblad "Persoonsgegevens & Cookies" op de Site, waar de Klant alle informatie met betrekking tot dit punt kan verkrijgen.

16. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle elementen van de Site, zowel visuele als auditieve, met inbegrip van de onderliggende technologie, worden beschermd door auteursrechten, merken of octrooien. Ook het merk YVES DELORME, alle figuratieve en niet-figuratieve merken en, meer in het algemeen, alle andere merken, illustraties, beelden en logo's die op de Site, de Producten, hun accessoires of hun verpakking voorkomen, ongeacht of ze de exclusieve eigendom zijn van FREMAUX DELORME of van FREMAUX DELORME.de exclusieve eigendom zijn van FREMAUX DELORME of FREMAUX DELORME de rechten erop bezit.

De bekendmaking ervan mag in geen geval worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of enig recht om de genoemde merken en onderscheidende elementen, beschermd door het auteursrecht, te gebruiken. Ze mogen dus niet worden gebruikt op straffe van inbreuk. Bijgevolg mag geen enkel document dat afkomstig is van de Site worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, gedownload, gepost, doorgegeven of verspreid, op welke manier dan ook.

Het is echter wel mogelijk om een kopie van de documenten op een computer te downloaden voor persoonlijk gebruik en uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat u de informatie in de documenten niet wijzigt en dat u alle auteursrechtvermeldingen en andere eigendomsvermeldingen intact laat. Wijziging van deze documenten of het gebruik ervan voor andere doeleinden vormt een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van FREMAUX DELORME.

Indien u een persoonlijke website hebt en voor persoonlijk gebruik een eenvoudige link op uw site wenst te plaatsen die rechtstreeks verwijst naar de startpagina van de Website, moet u hiervoor de toestemming van FREMAUX DELORME vragen. Dit vormt geen impliciete affiliatieovereenkomst.

Daarentegen is elke hypertext link naar de Website die gebruik maakt van de techniek van framing of in-line linking strikt verboden. In elk geval moet elke link, zelfs stilzwijgend toegestaan, op eenvoudig verzoek van FREMAUX DELORME worden ingetrokken.

BIJLAGE 1 - Bepalingen met betrekking tot wettelijke garanties

Wettelijke garantie van conformiteit :

Artikel L217-4 van de Consumentenwet :

De goederen zijn conform de overeenkomst als ze voldoen aan de volgende criteria, indien van toepassing:

 1. Het beantwoordt aan de beschrijving, het type, de hoeveelheid en de kwaliteit, met name wat betreft de functionaliteit, de compatibiliteit, de interoperabiliteit of elk ander kenmerk dat in de overeenkomst is voorzien;
 2. Het is geschikt voor elk bijzonder door de consument beoogd doel, dat uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst aan de verkoper is meegedeeld en door deze laatste is aanvaard;
 3. Het wordt geleverd met alle accessoires en installatie-instructies die volgens de overeenkomst moeten worden verstrekt;
 4. Het wordt bijgewerkt in overeenstemming met de overeenkomst.

Artikel L217-5 Code de la Consommation :

I. - Naast de criteria van conformiteit met het contract is het goed conform als het voldoet aan de volgende criteria:

Het is geschikt voor het gebruik dat normaal wordt verwacht van goederen van hetzelfde type, rekening houdend, indien van toepassing, met alle bepalingen van het recht van de Europese Unie en het nationale recht en met alle technische normen of, bij afwezigheid van dergelijke technische normen, specifieke gedragscodes die van toepassing zijn op de betreffende sector;

 1. voor zover van toepassing, de kwaliteiten bezit die de verkoper aan de consument heeft getoond in de vorm van een monster of model voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst;
 2. Indien van toepassing, worden de digitale elementen die het bevat geleverd in de meest recente versie die beschikbaar is op het moment van het sluiten van de overeenkomst, tenzij de partijen anders overeenkomen;
 3. Indien van toepassing, wordt het geleverd met alle toebehoren, inclusief verpakking, en installatie-instructies die de consument redelijkerwijs mag verwachten;
 4. Indien van toepassing, wordt het geleverd met de updates die de consument terecht mag verwachten, in overeenstemming met de bepalingen van artikel L. 217-19;
 5. het overeenkomt met de hoeveelheid, kwaliteit en andere kenmerken, waaronder duurzaamheid, functionaliteit, compatibiliteit en veiligheid, die de consument redelijkerwijs mag verwachten van goederen van hetzelfde type, rekening houdend met de aard van het product.Hij komt overeen met de hoeveelheid, kwaliteit en andere kenmerken, waaronder duurzaamheid, functionaliteit, verenigbaarheid en veiligheid, die de consument redelijkerwijs mag verwachten van goederen van dezelfde soort, rekening houdend met de aard van de goederen en met publieke mededelingen van de verkoper, van een persoon die hoger in de transactieketen staat of van een persoon die namens hen optreedt, onder meer in reclame of etikettering.

II. - De verkoper is echter niet gebonden door een van de in de vorige alinea genoemde openbare verklaringen indien hij kan aantonen dat:

 1. dat hij er niet van op de hoogte was en er niet rechtmatig van op de hoogte had kunnen zijn;
 2. dat de openbare verklaringen op het moment van het sluiten van de overeenkomst waren gecorrigeerd in omstandigheden die vergelijkbaar zijn met de oorspronkelijke verklaringen; of
 3. dat de publieke verklaringen de aankoopbeslissing niet hebben kunnen beïnvloeden.

III. - De consument kan de conformiteit van de goederen niet betwisten door zich te beroepen op een gebrek met betrekking tot een of meer bijzondere kenmerken van de goederen waarover hij specifiek is geïnformeerd dat dat zij afwijken van de in dit artikel genoemde conformiteitscriteria, een afwijking waarmee hij bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk en afzonderlijk heeft ingestemd.

Artikel L217-12 Consumentenwet :

De verkoper mag zich niet conformeren aan de keuze van de consument indien de gevraagde conformiteit onmogelijk is of onevenredige kosten met zich meebrengt, met name gelet op:

 1. de waarde die de goederen zouden hebben gehad zonder het gebrek aan overeenstemming
 2. het belang van het gebrek aan overeenstemming; en
 3. de mogelijkheid om voor de andere keuze te kiezen zonder grote ongemakken voor de consument.

De verkoper kan weigeren de goederen in overeenstemming te brengen wanneer dit onmogelijk is of onevenredige kosten met zich mee zou brengen, met name in het licht van 1 en 2.

Wanneer niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan de consument, na ingebrekestelling, de gedwongen uitvoering in natura van de oorspronkelijk gevraagde oplossing vorderen, overeenkomstig de artikelen 1221 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

Elke weigering van de verkoper om te handelen overeenkomstig de keuze van de consument of om de goederen in overeenstemming te brengen, moet schriftelijk of op een duurzame drager worden gerechtvaardigd.

Artikel L217-16 Code de la Consommation :

In de gevallen voorzien in artikel L. 217-14, moet de consument de verkoper op de hoogte brengen van zijn beslissing om de overeenkomst te ontbinden. Hij retourneert de goederen aan de verkoper op diens kosten. De verkoper betaalt de consument de betaalde prijs terug en geeft hem elk ander voordeel terug dat hij uit hoofde van de overeenkomst heeft ontvangen.

Indien het gebrek aan overeenstemming slechts betrekking heeft op bepaalde goederen die op grond van de koopovereenkomst zijn geleverd, heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden voor alle goederen, zelfs die welke niet onder dit hoofdstuk vallen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden verwacht dat hij ermee instemt alleen die goederen te behouden die wel conform zijn.

Bij overeenkomsten bedoeld in II van artikel L. 217-1, die betrekking hebben op de verkoop van goederen en in bijkomende orde op de verlening van diensten die niet onder dit hoofdstuk vallen, heeft de consument recht op ontbinding van de gehele overeenkomst. In het geval van een gebundeld aanbod in de zin van artikel L. 224-42-2 heeft de consument bovendien het recht om alle gekoppelde overeenkomsten te ontbinden.

De respectieve verplichtingen van de partijen bij de overeenkomst, bedoeld in artikel L. 224-25-22 en met betrekking tot de gevolgen van de ontbinding voor digitale inhoud en digitale diensten, zijn van toepassing op de ontbinding van de overeenkomst voor de verkoop van goederen die digitale elementen bevatten.

Garantie tegen verborgen gebreken :

Artikel 1641 van het Franse Burgerlijk Wetboek: de verkoper is aansprakelijk voor alle verborgen gebreken aan het verkochte goed die het ongeschikt maken voor het beoogde gebruik of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper het niet zou hebben gekocht of er slechts een lagere prijs voor zou hebben betaald als hij of zij ervan op de hoogte was geweest.

Artikel 1648 al 1er Code Civil: de rechtsvordering als gevolg van remmende gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek.

BIJLAGE 2 - Herroepingsformulier

Klik hier om te downloaden.