Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

 

 

Bijgewerkt op 28/09/2022

Download onze algemene verkoopvoorwaarden

 

 

De toegang tot de website nl.yvesdelorme.com (hierna de ‘Website’) alsmede het gebruik van de inhoud ervan zijn onderworpen aan de hieronder beschreven algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden.

 

Wij wijzen u erop dat de onderhavige voorwaarden te allen tijde gewijzigd kunnen worden. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt door ze online te plaatsen en worden geacht zonder voorbehoud te zijn aanvaard door iedereen die de Website bezoekt. Deze nieuwe algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden zullen alleen van toepassing zijn op bestellingen die geplaatst worden nadat ze online gezet zijn.

 

Inhoudsopgave:

PREAMBULE

 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER
 2. TE KOOP AANGEBODEN PRODUCTEN
 3. PRIJZEN
 4. BESTELLING
 5. BETALING
 6. LEVERING
 7. RISICO-OVERDRACHT
 8. RETOUR EN TERUGBETALING OF RUILEN (Herroepingsrecht)
 9. GARANTIE
 10. AANSPRAKELIJKHEID
 11. KLACHTEN - INFORMATIE
 12. GESCHILLENBESLECHTING
 13. VOLLEDIGHEID
 14. OMGEVING
 15. PERSOONLIJKE GEGEVENS
 16. INTELLECTUELE EIGENDOM

 

 

PREAMBULE

 

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna de ‘Algemene Verkoopvoorwaarden’) zijn uitsluitend van toepassing op online aankopen door een consument op de Website in het kader van de regels die gelden voor kopen op afstand.

 

Het gebruik van de in deze Algemene Verkoopvoorwaarden beschreven koop op afstand is uitsluitend voorbehouden aan consumenten. Bijgevolg verklaart de klant te handelen als een eindgebruiker en niet van plan te zijn de op de Site gekochte Producten, direct of indirect, voor commerciële doeleinden door te verkopen. Deze verklaring van de klant is een essentiële voorwaarde voor de Verkoper.

 

Wij nodigen professionals uit om voor elke bestelling contact met ons op te nemen via de contactgegevens vermeld in artikel 1 hieronder.

 

Elke bestelling van Producten door een Klant op de Site impliceert hun onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, die ze erkennen in hun geheel gelezen en goedgekeurd te hebben.

 

 

1.   IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER

 

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn die van FREMAUX DELORME, vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van € 3.397.302, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te 10 rue de la Pépinière - 75008 Parijs - Frankrijk, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nummer 456 501 600, btw-nummer FR30 456 501 600 (hierna de ‘Verkoper’ of ‘Wij’).

 

U kunt op meerdere manieren contact met ons opnemen:

-          Via e-mail

-          Per brief: YVES DELORME WEB - Service Client - 35 B Avenue de la Marne - CS 90120 - 59442 Wasquehal cedex - Frankrijk.

-          Telefonisch: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, behalve op feestdagen:

 • van Frankrijk :

 

 • van Nederland en anderen: +33 (0)3 59 61 40 51

 

In overeenstemming met de wetgeving inzake uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en artikel L.541-10-3 van de Milieucode, heeft FREMAUX DELORME de volgende unieke identificatiecodes:

 

Sector

Eco-organisatie

Unieke Identificatie

Textiel – huishoudlinnen - schoenen

Refashion

FR218743_11FHQI

Meubels - beddengoed

Ecomobilier

FR029647_10JE9V

verpakking

Citeo

 

 

 

2.   TE KOOP AANGEBODEN PRODUCTEN

 

Op de Website worden linnengoed, huishoudlinnen, beddengoed, en decoratieve accessoires te koop aangeboden (hierna de ‘Producten’). De te koop aangeboden Producten zijn de producten die op de Website staan, op de dag dat u de Website raadpleegt en zolang de voorraad strekt. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig binnen de dubbele limiet van de geldigheidsduur van de betreffende aanbieding en de beschikbare voorraden.

 

Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de prijzen en de beschrijving van de voor verkoop beschikbare Producten.

 

De essentiële kenmerken van de Producten worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven en weergegeven.

 

Wij raden u aan de beschrijving van de Producten aandachtig door te lezen.

 

Elk geschil hierover zal worden behandeld in het kader van een eventuele ruil en de in artikel 9 vermelde garanties (de kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de Verkoper).

 

 

3.   PRIJZEN

 

Wij kunnen de op onze Website vermelde prijzen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. De gewijzigde prijzen zullen echter alleen worden toegepast op nieuwe bestellingen, met uitzondering van reeds geplaatste bestellingen.

 

Ze zijn uitgedrukt in euro, inclusief btw, exclusief verzendkosten, voor alle bestellingen die in Frankrijk worden geleverd. De prijzen zijn inclusief de Franse btw (de Producten worden vanuit Frankrijk verstuurd) en eventuele kortingen die van toepassing zijn op de dag van de bestelling.

 

Indien één of meer belastingen of heffingen - met name milieubelastingen - worden ingevoerd of gewijzigd, ongeacht of deze belasting hoger of lager uitvalt, zou deze wijziging kunnen worden doorgerekend in de verkoopprijs van de Producten op de Website en op de verschillende verkoopmedia, indien van toepassing.

 

 

Elke bestelling die buiten Frankrijk wordt bezorgd kan op uw kosten worden onderworpen aan belastingen en douanerechten. Deze belastingen en kosten zullen op de bestelbon worden vermeld vóór de definitieve bevestiging van de bestelling. De Website is niet vrijgesteld van belasting.

 

Wij sturen geen papieren facturen. U ontvangt alleen een elektronische factuur in de bijlage van de orderbevestigingsmail. Deze kunt u ook downloaden in ‘Mijn account’. U kunt de factuur op uw computer opslaan en/of afdrukken. Op verzoek kan de factuur u per e-mail worden toegezonden.

 

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de prijzen op onze Website juist zijn. In het geval van een fout van onze kant behouden wij ons evenwel het recht voor geen Producten te leveren waarvan de prijs overduidelijk onjuist is.

 

 

4.   BESTELLING

 

U kunt op de volgende manieren bestellen:

 

4.1.  Online bestellen op de Website

 

Wanneer u uw eerste bestelling plaatst, vragen wij u een account aan te maken en een formulier met een aantal verplichte velden in te vullen. Op die manier kunnen wij rekening houden met uw keuze. Als u lange tijd niet actief bent geweest op de Website en de verbinding wordt verbroken, is het mogelijk dat eerder geselecteerde Producten niet langer in uw winkelwagen zitten. U zult de Producten dan opnieuw moeten toevoegen.

 

Voor alle toekomstige bestellingen vragen wij u om in te loggen met uw e-mailadres en wachtwoord.

 

Alle stappen die nodig zijn om een bestelling te plaatsen, worden beschreven op onze Website.

 

Voordat u een definitieve bestelling plaatst, krijgt u de gelegenheid om de details van uw bestelling en de totale prijs ervan te controleren en eventuele fouten te corrigeren, alvorens deze te bevestigen.

 

Voor elke bestelling die u op de Website plaatst, ontvangt u binnen 24 uur een e-mail ter bevestiging met uw bestelnummer, de details van de bestelde Producten, uw factuur, het retourformulier waarmee u uw herroepingsrecht kunt uitoefenen en een link naar deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

 

Als een besteld Product niet op voorraad is, wordt u per e-mail op de hoogte gebracht. De bestelling van dit Product zal worden geannuleerd.

 

4.2.  Beperkingen

 

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling te weigeren die abnormaal is of te kwader trouw wordt geplaatst.

 

Bovendien behouden wij ons het recht voor om elke bestelling te weigeren van een klant waarmee een geschil bestaat over de betaling van een vorige bestelling, totdat het probleem is opgelost.

 

 

5.   BETALING

 

Voor alle bestellingen die op onze Website worden geplaatst geldt dat de Producten, diensten en verzendkosten op het moment van bestellen betaald moeten worden. De betaalde bedragen kunnen op geen enkel moment worden beschouwd als een aanbetaling of aanbetaling.

 

U kunt uw aankopen op de volgende manieren betalen:

-          met een betaalkaart (Carte Bleue, Visa of Eurocard/Mastercard, American Express),

-          via uw PayPal-rekening.

 

Bankoverschrijving, bankcheque, contant geld, postzegels en postwissels worden niet geaccepteerd.

 

5.1. Betalen met een betaalkaart

 

Wij aanvaarden Carte Bleue, Visa, Eurocard/Mastercard en AmEx-betaalkaarten die zijn uitgegeven op bankrekeningen gedomicilieerd in één van de leveringslanden vermeld in de rubriek ‘Levering’.

 

Uw bankrekening wordt gedebiteerd wanneer uw bestelling is bevestigd.

 

U garandeert dat u de houder bent van de te debiteren betaalkaart en dat de naam op de kaart die van u is.

 

Om de veiligheid van de betalingen te waarborgen, gebruiken wij de beveiligde betalingsdienst van een externe provider: Be2bill - Rentabiliweb. Deze dienst voldoet aan de SSL3.0-veiligheidsnorm (de vertrouwelijke gegevens worden op de server gecodeerd en worden op geen enkel moment op de computerserver van de Verkoper opgeslagen). Be2bill waarborgt aldus de hoogste beveiliging van de betalingsgegevens van onze Klanten. Uw betaalverzoek wordt in real time uitgevoerd door de beveiligde onlinebetalingsdienst die verschillende controles uitvoert om misbruik en fraude te voorkomen. Bij de bevestiging van uw bestelling moet u het nummer van uw betaalkaart, de vervaldatum en het cryptogram ervan vermelden. De kaartgegevens worden vervolgens gecodeerd opgeslagen tot de daadwerkelijke betaling van de bestelling, via onze betalingsprovider Be2bill, en tot het verstrijken van de termijn van uw recht op teruggave, zodat wij u eventueel het bedrag op uw rekening kunnen terugstorten. De gegevens met betrekking tot de betaalkaarten die tijdens uw bestellingen worden meegedeeld, worden door Be2bill enkel gebruikt met het oog op de uitvoering van de transactie. Ook als u voor een uitgestelde betaling kiest, worden uw bankgegevens door Be2bill op dezelfde manier bewaard tot de geplande betalingsdatum.

 

Overeenkomstig de wet van 13 maart 2000 betreffende de elektronische handtekening, vormen de online transmissie van uw kaartnummer en de definitieve bevestiging van uw bestelling het bewijs van de volledigheid van de bestelling en de vervaldatum van de bedragen die verschuldigd zijn ter voldoening van dit verzoek.

In geval van frauduleus gebruik van uw kaart, wordt u verzocht onmiddellijk na het vaststellen van dergelijk gebruik contact op te nemen met de klantenservice.

 

5.2. Betalen met PayPal

 

Dit is een eenvoudige en veilige manier van betalen. PayPal, een bedrijf van de eBay-groep, is wereldleider op het gebied van online betaalmethoden en stelt iedere natuurlijke of rechtspersoon in staat om op een eenvoudige, snelle en veilige manier betalingen via internet te versturen en te ontvangen. Met PayPal worden uw financiële gegevens nooit aan de Verkoper meegedeeld. PayPal codeert en beschermt uw kaartnummer voor eens en voor altijd. Voor een online betaling hoeft u alleen maar uw e-mailadres en wachtwoord in te voeren.

 

5.3. Factuur

 

Wij sturen geen papieren facturen. U ontvangt alleen een elektronische factuur in de bijlage van de orderbevestigingsmail. Deze kunt u ook downloaden in ‘Mijn account’. U kunt de factuur op uw computer opslaan en/of afdrukken. Op verzoek kan de factuur u per e-mail worden toegezonden.

 

5.4. Eigendomsvoorbehoud

 

De door de Klant bestelde Producten blijven het exclusieve eigendom van de Verkoper tot de volledige betaling van de prijs door de Klant.

 

 

6.       LEVERING

 

6.1.                                                       Bezorging aan huis

 

De Producten van eenzelfde bestelling worden in één keer geleverd, behalve als een of meerdere Producten niet verkrijgbaar is/zijn, of in een bijzonder geval zoals een bestelling met een product van het merk Brun de Vian-Tiran of van het merk Le Jacquard Français, en producten van andere merken.

 

Bij sommige van onze Producten kan het langer dan 4 werkdagen duren voordat ze beschikbaar zijn. In dat geval wordt de beschikbaarheidstermijn voor het (de) betreffende Product(en) op de Website vermeld. U kunt ze bestellen, maar ze zullen alleen worden geleverd binnen de termijn die op de Website is aangegeven op het moment van uw bestelling.

 

De levering geschiedt op het bij de bestelling aangegeven adres, nadat de betaling van het bestelbedrag is ontvangen.

 

Indien het pakket er bij levering aan de buitenkant niet perfect uitziet, nodigen wij u uit het te openen in aanwezigheid van de vervoerder of het personeel van het Yves Delorme-verkooppunt om de staat van de geleverde Producten te controleren. In geval van schade aan de Producten, gelieve dit nauwkeurig te vermelden op de leveringsbon.

 

Wij leveren de Producten alleen in de hieronder vermelde landen. U ontvangt per e-mail een trackingnummer zodra uw bestelling is verzonden.

 

Het is niet mogelijk om bij hotels of postbussen te bezorgen.

 

De Producten worden geleverd binnen de in onderstaande tabel aangegeven gemiddelde termijnen (exclusief weekends, feestdagen en verkoopperiodes) vanaf de bestelling, met uitzondering van een langere levertijd tijdens met name uitverkoop of promoties. De levertijd zal in alle gevallen aan u worden aangegeven bij het plaatsen van de bestelling, voordat deze wordt gevalideerd.

 

Bestemming

Vrachtwagen & Gemiddelde tijd

Verzendkosten

Nederland

Chronopost binnen 4 werkdagen.

 

Voor de producten Brun de Vian Tiran: FEDEX binnen 5 werkdagen.

 

GRATIS

Franse Vasteland

Chronopost binnen 3 werkdagen.

 

Voor de producten Brun de Vian Tiran: Colissimo (TNT voor omvangrijke producten) binnen 3 werkdagen.

 

Voor de producten Le Jacquard Français: Colissimo binnen 2 werkdagen thuis domicilie handtekening.

GRATIS

Corsica

Monaco

Chronopost binnen 3 werkdagen.

Voor de producten Brun de Vian Tiran: Colissimo (TNT voor omvangrijke producten) binnen 3 werkdagen.

 

Voor de producten Le Jacquard Français : Colissimo binnen 4 werkdagen thuis domicilie handtekening.

Betaalde – préciser le cout

Andorra

Austria

Chronopost binnen 4 werkdagen.

 

Voor de producten Brun de Vian Tiran : FEDEX binnen 5 werkdagen.

De hoogte van de verzendkosten is afhankelijk van het totaalbedrag van je bestelling (exclusief verzendkosten):

Bestelling van een bedrag kleiner dan of gelijk aan 200€: 14€

Bestel voor een bedrag groter dan 200€ : 7% van het orderbedrag

België

Griekenland

Hongarije

Cyprus

Denemarken

Spanje

Estland

Finland

Ierland

Iceland

Italia

Luxemburg

Malta

Polen

Portugal

Tsjechisch Republiek

Slovenië

Zweden

Guadalupe

Chronopost binnen 5 werkdagen.

 

Voor de producten Brun de Vian Tiran : FEDEX binnen 6 werkdagen.

Het bedrag van de verzendkosten is afhankelijk van het totale gewicht van de Producten in uw bestelling:

 

Bestelling minder dan 2 kg: 25 €

Bestelling van 2 tot 3 kg: 30 €

Bestelling van 3 tot 4 kg: 40 €

Bestelling meer dan 4 kg: 50 €

 

Frans Guyana

Martinique

Nieuw-Caledonië

Frans Polynesië

Réunion

Saint Barthélémy

Sint-Maarten

Saint-Pierre en Miquelon

Franse Zuidelijke Gebieden

Wallis en Futuna

 

 

6.2 Leveringsvertragingen

 

Overschrijding van een leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of inhouding van welke aard dan ook, noch tot annulering van de lopende bestelling wanneer deze overschrijding het gevolg is van hetzij het feit van de Klant, hetzij een geval van overmacht.

 

Behalve in geval van overmacht, kan de Klant, indien de Verkoper het Product niet levert na het verstrijken van de leveringstermijn van 30 dagen of de langere leveringstermijn die in onderling overleg wordt bepaald, het contract ontbinden per aangetekende brief met ontvangstbevestiging van ontvangst of schriftelijk op een andere duurzame drager, indien de verkoper, na onder dezelfde voorwaarden te hebben besteld, de levering binnen een redelijke aanvullende termijn te verrichten, deze laatste niet binnen deze termijn heeft uitgevoerd.

 

Het contract wordt als opgelost beschouwd na ontvangst door de Verkoper van de brief of het schrijven dat hem op de hoogte stelt van deze resolutie, tenzij de Verkoper in de tussentijd heeft gepresteerd.

 

De klant kan het contract echter onmiddellijk beëindigen, indien de hierboven vermelde data of termijnen voor hem een ​​essentiële voorwaarde van het contract vormen en hij, bij het plaatsen van de bestelling, de verkoper uitdrukkelijk heeft gewezen op de wezenlijke aard van de data of termijnen Levering.

 

De Klant wordt dan binnen 14 dagen na de datum waarop het contract is beëindigd door de Verkoper vergoed voor de prijs van de betreffende Producten en eventuele leveringskosten.

 

 

7.       RISICO-OVERDRACHT

 

Overeenkomstig artikel L216-4 van de Franse consumentenwet vindt de risico-overdracht plaats bij de levering, d.w.z. wanneer u of een door u aangewezen derde (iemand anders dan de door de Verkoper aangewezen vervoerder) de Producten fysiek in ontvangst neemt.

 

Als u ervoor kiest de levering toe te vertrouwen aan een andere vervoerder dan degene die door de Verkoper wordt voorgesteld, vindt de risico-overdracht plaats op het moment waarop de Producten aan de vervoerder worden overhandigd.

 

 

8.    RETOUR EN TERUGBETALING OF RUILEN (HERROEPINGSRECHT)

 

8.1.                                           Herroepingsrecht

 

Alle bestelde Producten kunnen worden terugbetaald (met inbegrip van producten in uitverkoop of aanbieding), met uitzondering van die welke bij wet zijn uitgesloten (artikel L221-28 van de Franse consumentenwet), zoals:

-          Producten die op uw verzoek zijn gepersonaliseerd,

-          Producten die na levering door de consument zijn ontzegeld en die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet kunnen worden teruggezonden.

 

Het geretourneerde Product moet intact zijn in de originele verpakking en mag niet gedragen, gebruikt, gewassen en/of aan een stomerij gegeven, veranderd of beschadigd zijn.

 

Alleen de Klant kan dit herroepingsrecht uitoefenen. Dit recht kan niet worden uitgeoefend door de ontvanger van de bestelling.

 

Ons algemene retourbeleid (voor een verzoek tot terugbetaling of ruilen) staat u toe om binnen 60 dagen na ontvangst van het laatste pakket van uw bestelling ons op de hoogte te stellen van uw wens om te herroepen  door het bijgevoegde herroepingsformulier per post of per e-mail (clients@yvesdelorme.fr) naar ons terug te sturen. Elke andere kennisgeving van herroeping wordt aanvaard. Het moet ondubbelzinnig zijn en de wil tot terugtrekking tot uitdrukking brengen.

 

Indien de termijn van 60 dagen op een zaterdag, een zondag of een feestdag of vrije dag verstrijkt, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

 

Ook als u ons niet op de bovengenoemde wijze op de hoogte heeft gesteld van uw wens tot herroeping, zullen wij uw Product toch terugnemen, mits het binnen 60 dagen na bezorging van het laatste pakket van uw bestelling aan ons wordt geretourneerd.

 

8.2.                                           Retour

 

Na de in paragraaf 8.1 genoemde stappen heeft u vanaf het verstrijken van de wettelijke herroepingstermijn nog 14 dagen vanaf de dag van kennisgeving van uw wens tot herroeping.

 

U dient het Product terug te sturen in de originele verpakking, compleet (accessoires, gebruiksaanwijzing, label e.d.) en vergezeld van de factuur en de door u zorgvuldig ingevulde retourbon, die u in ‘Mijn account’ en in uw orderbevestigingsmail kunt terugvinden per post naar het volgende adres:

FREMAUX DELORME

Service Retour Web

34 rue d’Ecosse

59116 Houplines - Frankrijk

 

 

Uitsluitend voor de producten van het merk Le Jacquard Français, per post naar het volgende adres:

SOCIETE LE JACQUARD FRANCAIS

45 Boulevard Kelsch

88400 GERARDMER - Frankrijk

 

Uitsluitend voor de producten van het merk Brun de Vian Tiran, per post naar het volgende adres:

SOCIETE BRUN DE VIAN TIRAN

2 Cours Victor Hugo

84800 L’ISLE-SUR-LA-SORGUE - Frankrijk

 

Er wordt gespecificeerd dat wij op commerciële basis de kosten dragen voor het terugzenden van de Producten in het kader van de geldige uitoefening van het herroepingsrecht door de Klant. Om dit te doen, moet de klant naar het gedeelte "Mijn account" gaan om het prepaid Colissimo-label af te drukken en op zijn retourpakket te plakken.

 

In het geval van niet-naleving van de door de Verkoper gecommuniceerde retourprocedures van het product, met name het gebruik van het prepaid colissimo-label, kan de Klant niet profiteren van de betaling van de retourkosten door de Verkoper.

 

De risico's van retourzending zijn voor rekening van de Klant. Om u een bewijs van retournering te kunnen bezorgen, raden wij u aan om het Product aangetekend naar ons terug te sturen, of op een andere manier met vermelding van een bepaalde datum voor uw verzending.

 

8.3. Terugbetaling

 

Wij verbinden ons ertoe u zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de datum waarop u ons van uw beslissing tot herroeping in kennis hebt gesteld, uw geld terug te betalen, onder voorbehoud van de naleving van de hierboven vermelde voorwaarden. Deze terugbetaling kan echter worden uitgesteld totdat wij het bewijs van verzending van het pakket aan ons of de ontvangst van het pakket door ons hebben ontvangen (afhankelijk van welke datum eerder valt).

 

Wij betalen u terug met dezelfde betaalwijze als die waarmee u uw bestelling hebt betaald, tenzij u ons toestaat de terugbetaling te verrichten met een andere betaalwijze.

 

Overeenkomstig artikel L.242-4 van de Franse consumentenwet worden de verschuldigde bedragen automatisch verhoogd wanneer de verkoper de door de consument betaalde bedragen niet heeft terugbetaald:

-          met de wettelijke rentevoet indien de terugbetaling uiterlijk 10 dagen na het verstrijken van de hierboven genoemde 14 dagen plaatsvindt,

-          met 5% als de vertraging tussen 10 en 20 dagen bedraagt,

-          met 10% als de vertraging tussen 20 en 30 dagen bedraagt,

-          met 20% als de vertraging tussen 30 en 60 dagen bedraagt

-          en met 50% als de vertraging tussen 60 en 90 dagen bedraagt,

-          en met vijf punten voor elke bijkomende maand vertraging, tot de prijs van het product, en vervolgens de wettelijke rentevoet.

 

8.4. Ruilen

 

Indien u het geretourneerde Product wenst te ruilen, nodigen wij u uit:

- of om het per e-mail aan onze klantenservice te specificeren wanneer u uw retourverzoek indient. In dit geval moet het product dezelfde prijs hebben als het product dat u retourneert,

- of om een nieuwe bestelling op de Website te plaatsen.

 

 

9.      GARANTIES

 

De op de Website te koop aangeboden Producten zijn onderworpen aan de wettelijke conformiteitsgarantie onder de voorwaarden voorzien in de artikelen L217-3 en volgende en artikelen L.224-25-12 en volgende van de Franse consumentenwet en aan de garantie van verborgen gebreken onder de voorwaarden voorzien in de artikelen 1641 en volgende van het Franse burgerlijk wetboek, waardoor de Klant de mogelijkheid heeft gebrekkige of niet-conforme Producten terug te sturen.

 

 

Wettelijke conformiteitsgarantie: In geval van tenuitvoerlegging van de wettelijke garantie van conformiteit, wordt eraan herinnerd dat: u beschikt over een termijn van twee jaar vanaf de levering van het Product om te handelen;

u kunt kiezen tussen herstel of vervanging van het Product, onder voorbehoud van de kostenvoorwaarden van artikel L217-9 van de Franse consumentenwet;

u hoeft de non-conformiteit van het Product niet te bewijzen gedurende de 24 maanden volgend op de levering van het Product.

De wettelijke conformiteitsgarantie geldt onafhankelijk van een eventueel verleende commerciële garantie.

 

Garantie tegen verborgen gebreken: U kunt beslissen de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte goed in de zin van artikel 1641 van het Franse burgerlijk wetboek toe te passen. In dat geval kunt u kiezen tussen de ontbinding van de verkoop of een vermindering van de verkoopprijs overeenkomstig artikel 1644 van het Franse burgerlijk wetboek.

 

 

10.   AANSPRAKELIJKHEID

 

De nakoming door de Verkoper van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Verkoopvoorwaarden wordt opgeschort indien zich een toevallige gebeurtenis of overmacht voordoet die de uitvoering ervan zou verhinderen of vertragen.

 

De Website valt onder de Franse wetgeving en de Verkoper garandeert in geen geval dat de lokale wetten worden nageleefd die op u van toepassing kunnen zijn wanneer u de Website vanuit andere landen bezoekt.

 

 

11.   KLACHTEN - INFORMATIE

 

Voor meer informatie, klachten of vragen met betrekking tot de Algemene Verkoopvoorwaarden van onze Website of tot de Producten zelf, kunt u contact opnemen met de klantenservice, indien nodig onder vermelding van uw bestelnummer:

 

FREMAUX DELORME

Service Client Yves Delorme Web

35 B Avenue de la Marne

CS 90120

59442 Wasquehal cedex - Frankrijk

 

Email : clients@yvesdelorme.fr

 

 

12.   GESCHILLENBESLECHTING

 

12.1  Klacht & Bemiddeling

 

12.1.1 Klatch

 

Als u een klacht heeft over uw bestelling, neem dan contact met ons op:

-          Via e-mail: clients@yvesdelorme.fr

-          Per post:

FREMAUX DELORME

Service Client Yves Delorme Web

35 B Avenue de la Marne

CS 90120

59442 Wasquehal cedex - Frankrijk

 

12.1.2 Bemiddeling

 

Overeenkomstig de bepalingen van de Franse consumentenwet betreffende de minnelijke schikking van geschillen, is FREMAUX DELORME aangesloten bij de consumentenbemiddelingsdienst van het CMAP (Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris). Contactgegevens: 39, avenue F.D. Roosevelt 75008 Parijs - Frankrijk - http://www.cmap.fr.

 

Nadat de Klant zich schriftelijk tot FREMAUX DELORME heeft gewend, kan voor elk onopgelost consumentengeschil een beroep worden gedaan op de bemiddelingsdienst. Klik hier om contact op te nemen met een bemiddelaar van het CMAP.

 

U kunt uw klacht ook indienen via het door de Europese Commissie ter beschikking gestelde platform voor onlinegeschillenbeslechting, via het volgende adres:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&Ing=FR

 

De Europese Commissie zal uw klacht doorgeven aan de bevoegde nationale ombudsmannen.

 

U kunt gebruik maken van de bemiddelingsdienst voor consumentengeschillen met betrekking tot een aankoop die zowel op onze Website als bij een verkooppunt is gedaan.

 

12.2  Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

 

Onze Algemene Verkoopvoorwaarden worden beheerst door en zijn onderworpen aan het Franse recht. De Verkoper garandeert in geen geval dat de lokale wetten worden nageleefd die op elke klant van toepassing kunnen zijn wanneer deze de Website vanuit andere landen bezoekt.

 

Bij gebreke van een minnelijke schikking tussen de Verkoper en de klant zal elke rechtsvordering worden ingesteld voor de bevoegde rechtbanken van de woonplaats van de verweerder of, naar keuze van de eiser, van de plaats van de werkelijke levering van het Product.

 

 

13.   VOLLEDIGHEID

 

Indien één van de clausules van de Algemene Verkoopvoorwaarden nietig zou worden verklaard door een wijziging in de wetgeving, in de reglementering of door een gerechtelijke beslissing, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid en de naleving van deze Algemene Verkoopvoorwaarden beïnvloeden.

 

 1. 14.      OMGEVING

 

14.1.VERWIJDERINGSBIJDRAGE

 

De verwijderingsbijdrage is een bedrag dat moet worden toegevoegd aan de prijs van alle nieuwe producten, zoals matrastoppers, hoofdkussens, rolkussens, dekbedden, slaapzakken, bedkussens en sierkussens (vulling).

 

De bijdrage komt niet in aanmerking voor enige korting. Het bedrag van de verwijderingsbijdrage komt volledig ten goede aan Eco-mobilier, een door de Franse staat erkende milieuorganisatie zonder winstoogmerk. Haar opdracht bestaat erin de inzameling van deze producten te ontwikkelen, ervoor te zorgen dat zij aan het einde van hun levensduur worden teruggewonnen en hergebruik en recycling te bevorderen.

 

14.2. « TRIMAN » SIGNAGE EN TRI-INFO

 

De TRIMAN-signalering geeft aan dat het product of de verpakking waarop het logo is aangebracht niet bij het restafval mag worden gegooid, maar moet worden gesorteerd of naar een inzamelpunt moet worden gebracht.

 

U vindt informatie over de methoden voor het sorteren of afvoeren van afval van het product (info-sortering) op het product of de verpakking, of bij gebrek daaraan, elk ander document dat bij het product wordt geleverd (kennisgeving, gebruikershandleiding …), inclusief door gedematerialiseerde manier.

 

Triman en info-sortering komen uit de Milieucode.

 

 

15.      PERSOONLIJKE GEGEVENS

 

De door de Klant verstrekte persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de verwerking van zijn bestelling en het opmaken van facturen.

 

Ze kunnen worden meegedeeld aan de onderaannemers of partners van de Verkoper die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, de verwerking, het beheer en de betaling van de bestellingen.

 

De Klant heeft een recht van permanente toegang, wijziging, rectificatie en verzet met betrekking tot de hem betreffende informatie. Dit recht kan worden uitgeoefend onder de voorwaarden en volgens de methoden die zijn gedefinieerd in het tabblad "Persoonlijke gegevens en cookies" van de site waar hij alle informatie met betrekking tot dit punt kan verkrijgen.

 

 

16.      INTELLECTUELE EIGENDOM

 

Alle elementen van de Website, zowel visuele als auditieve, met inbegrip van de onderliggende technologie, zijn beschermd door auteursrechten, handelsmerken of octrooien. Evenzo zijn en blijven het merk YVES DELORME, evenals alle al dan niet figuratieve merken en meer in het algemeen alle andere merken, illustraties, afbeeldingen en logo’s die op de Website voorkomen, de Producten, hun accessoires of hun verpakkingen, al dan niet gedeponeerd, het exclusieve eigendom van FREMAUX DELORME.

 

De openbaarmaking ervan mag in geen geval worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of een gebruiksrecht voor de genoemde merken en onderscheidende elementen die door het auteursrecht worden beschermd. Daarom mogen ze niet gebruikt worden op straffe van overtreding. Dus mag geen enkel document van de Website worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, gepost, doorgegeven of verspreid, op welke manier dan ook.

 

U mag echter één kopie van de documenten op een computer downloaden, uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u de daarin opgenomen informatie niet wijzigt en dat u alle auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen intact laat. Wijziging van deze documenten of het gebruik ervan voor enig ander doel vormt een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van FREMAUX DELORME.

 

Als u een persoonlijke website heeft en voor persoonlijk gebruik op uw website een eenvoudige link wilt plaatsen die rechtstreeks naar de startpagina van de Website verwijst, moet u verplicht toestemming vragen aan FREMAUX DELORME. Dit zal in geen geval een impliciete affiliatieovereenkomst zijn.

 

Daarentegen is elke hypertekstlink die naar de Website verwijst en de techniek van framing of in-line linking gebruikt, formeel verboden. In ieder geval moet elke link, zelfs stilzwijgend toegestaan, verwijderd worden op eenvoudig verzoek van FREMAUX DELORME.

 

 

 

BIJLAGE 1 – Bepalingen met betrekking tot wettelijke garanties

 

Wettelijke conformiteitsgarantie:

 

Artikel L217-4 Consumentencode:

Het goed is in overeenstemming met het contract als het in het bijzonder, indien van toepassing, aan de volgende criteria voldoet:

1° Het komt overeen met de beschrijving, het type, de hoeveelheid en de kwaliteit, in het bijzonder met betrekking tot functionaliteit, compatibiliteit, interoperabiliteit of enig ander kenmerk voorzien in het contract;

2° Het is geschikt voor elk door de consument gewenst bijzonder gebruik, dat uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst aan de verkoper kenbaar is gemaakt en dat deze laatste heeft aanvaard;

3° Het wordt geleverd met alle toebehoren en installatie-instructies, te leveren conform het contract;

4° Het wordt bijgewerkt in overeenstemming met het contract.

 

Artikel L217-5 Consumentencode:

I. — Naast de criteria van overeenstemming met het contract, is het goed in overeenstemming als het aan de volgende criteria voldoet:

1° Het is specifiek voor het gebruik dat gewoonlijk wordt verwacht van een goed van hetzelfde type, waarbij, indien van toepassing, rekening wordt gehouden met alle bepalingen van het recht van de Europese Unie en het nationale recht, evenals met alle technische normen of, bij het ontbreken van dergelijke technische normen, specifieke gedragscodes die van toepassing zijn op de betrokken sector;

2° In voorkomend geval bezit het de kwaliteiten die de verkoper vóór het sluiten van de overeenkomst aan de consument heeft voorgelegd in de vorm van een monster of model;

3° Waar van toepassing worden de daarin opgenomen digitale elementen geleverd volgens de meest recente versie die beschikbaar is op het moment van het sluiten van de overeenkomst, tenzij partijen anders overeenkomen;

4° Indien van toepassing wordt het geleverd met alle toebehoren, inclusief de verpakking, en de installatie-instructies die de consument terecht mag verwachten;

5° Indien van toepassing, wordt het voorzien van de updates die de consument legitiem mag verwachten, in overeenstemming met de bepalingen van artikel L. 217-19;

6° Het stemt overeen met de kwantiteit, kwaliteit en andere kenmerken, onder meer op het gebied van duurzaamheid, functionaliteit, compatibiliteit en veiligheid, die de consument legitiem mag verwachten van goederen van hetzelfde type, rekening houdend met de aard van het onroerend goed en met het publiek verklaringen van de verkoper, door een persoon stroomopwaarts in de transactieketen of door een persoon die namens hem handelt, ook in advertenties of op etikettering.

II. — De verkoper is echter niet gebonden aan enige in de vorige alinea genoemde openbare verklaringen indien hij aantoont:

1° Dat hij ze niet kende en niet wettelijk in staat was ze te kennen;

2° Dat ten tijde van het sluiten van het contract de openbare verklaringen waren gecorrigeerd onder vergelijkbare voorwaarden als de oorspronkelijke verklaringen; Waar

3° Dat de openbare verklaringen de aankoopbeslissing niet hebben kunnen beïnvloeden.

III. — De consument kan de conformiteit niet betwisten door zich te beroepen op een gebrek met betrekking tot een of meer bijzondere kenmerken van het goed, waarvan hem uitdrukkelijk is meegedeeld dat deze afwijken van de in dit artikel vermelde conformiteitscriteria, een afwijking waartoe hij uitdrukkelijk en afzonderlijk heeft verklaard akkoord gegeven bij het sluiten van de overeenkomst.

 

Artikel L217-12 Consumentencode:

De verkoper mag niet handelen volgens de keuze van de consument indien de gevraagde nakoming onmogelijk is of onevenredige kosten met zich meebrengt, met name met betrekking tot:

1° De waarde die het goed zou hebben gehad als er geen gebrek aan overeenstemming was geweest;

2° Het belang van het gebrek aan overeenstemming; en

3° De eventuele mogelijkheid om voor de andere keuze te kiezen zonder grote overlast voor de consument.

De verkoper kan weigeren de goederen in overeenstemming te brengen indien dit onmogelijk is of onevenredige kosten met zich meebrengt, in het bijzonder met betrekking tot 1° en 2°.

Wanneer deze voorwaarden niet worden gerespecteerd, kan de consument, na ingebrekestelling, de gedwongen uitvoering in natura van de oorspronkelijk gevraagde oplossing voortzetten, in overeenstemming met de artikelen 1221 en volgende van het burgerlijk wetboek.

Elke weigering van de verkoper om volgens de keuze van de consument te werk te gaan of de goederen in overeenstemming te brengen, wordt schriftelijk of op een duurzame gegevensdrager gemotiveerd.

 

 Artikel L217-16 Consumentencode:

In de gevallen voorzien in artikel L. 217-14 brengt de consument de verkoper op de hoogte van zijn beslissing om de overeenkomst te ontbinden. Hij geeft de goederen terug aan de verkoper op diens kosten. De verkoper vergoedt de consument de betaalde prijs en geeft alle andere voordelen terug die hij op grond van het contract heeft ontvangen.

Indien het gebrek aan overeenstemming alleen betrekking heeft op bepaalde goederen die in het kader van de verkoopovereenkomst zijn geleverd, heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden voor alle goederen, zelfs die welke niet onder dit hoofdstuk vallen, indien hij redelijkerwijs kan verwachten dat hij ermee instemt alleen de conforme goederen te behouden goederen.

Voor de contracten genoemd in II van artikel L. 217-1, die voorzien in de verkoop van goederen en, op aanvullende basis, de levering van diensten die niet onder deze c hoofdstuk heeft de consument het recht de gehele overeenkomst te ontbinden. Bovendien heeft de consument bij een bundelaanbieding in de zin van artikel L. 224-42-2 het recht om alle overeenkomsten die daarop betrekking hebben te ontbinden.

De respectieve verplichtingen van de partijen bij de overeenkomst, vermeld in artikel L. 224-25-22 en met betrekking tot de gevolgen van beëindiging voor digitale inhoud en digitale diensten, zijn van toepassing op de beëindiging van de overeenkomst voor de verkoop van goederen die digitale elementen bevatten .

 

 

Garantie tegen verborgen gebreken:

 

Artikel 1641 van het Franse burgerlijk wetboek:

De verkoper is gebonden door de garantie voor verborgen gebreken aan het verkochte, die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zo verminderen dat de koper het niet zou hebben gekocht, of er slechts een lagere prijs voor zou hebben gegeven, als hij ze had gekend.

 

Artikel 1648 van het Franse burgerlijk wetboek:

De vordering wegens gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek.

 

 

BIJLAGE 2 – Herroepingsformulier